Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho giám đốc

Chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho giám đốc, chủ sở hữu các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức và khả năng quản trị vận hành tài chính công ty, tránh những sai lầm đáng tiếc hoặc quá lệ thuộc vào nhân viên.
Chưa quản được tài chính công ty, đừng mong Thành công & Thịnh vượng!

Tài chính kế toán dành cho chủ doanh nghiệp, quản lý

Những vấn đề giải quyết được cho học viên

  • Giúp giám đốc / chủ doanh nghiệp hiểu cấu trúc tài chính công ty, kiểm soát được tình hình tài chính, dòng tiền công ty.
  • Giám đốc / Chủ doanh nghiệp sẽ thông thạo đọc & đánh giá báo cáo tài chính, nhận định sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số.
  • Phương pháp đưa ra yêu cầu quản trị đối với nhân sự tài chính / hoặc phụ trách kế toán.
  • Hiểu bản chất các sắc thuế chính đối với doanh nghiệp và có được phương pháp quản lý – kiểm soát kê khai báo cáo thuế hiệu quả.
Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button