Tổ chức hệ thống kinh doanh bài bản

Học Setup hệ thống Marketing & Bán hàng bài bản giúp bạn tránh nhầm lẫn giữa Marketing – Truyền thông quảng cáo; định hình rõ hệ thống kinh doanh bài bản với 8 cầu phần, từng việc cần làm trong từng cấu phần đó đống thời ra được cơ chế quản lý vận hành hoạt động truyền thông, bán hàng, đặc biệt là thiết kế được cơ chế lương thưởng hiệu quả cho nhân sự bán.

Quản trị doanh nghiệp, quản lý công ty, marketing, kinh doanh, bán hàng

Ứng dụng liền tay với các cấu phần chủ chốt:


(1). Phân tích lại khách hàng, sản phẩm để XÁC LẬP MỤC TIÊU KINH DOANH HÀNG NĂM – QUÝ – THÁNG, kèm theo hoạch định chi phí truyền thông, quảng cáo, chi phí bán hàng.


(2). Kiện toàn hoàn thiện quy trình, tài liệu, biểu mẫu đến quy chế kinh doanh và bán hàng.


(3). Định hình tiêu chuẩn nhân sự phụ trách kinh doanh; tiêu chuẩn nhân sự bán hàng; tiến hành giao khoán mục tiêu và chi phí bán hàng cho người phụ trách; giao mục tiêu và đánh giá kết quả thực đạt của nhân sự bán 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button