Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi Chu toàn hậu sự

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

a. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).

b. CMND của Bên mua bảo hiểm / Người yêu cầu giải quyết QLBH/ Người nhận tiền (bản sao).

c. Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất & giấy ủy quyền (trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Nguời được bảo hiểm chính bị tử vong và không chỉ định Người thụ hưởng) hoặc Quyết định công nhận giám hộ đối với Người thụ hưởng (nếu Người thụ hưởng dưới 15 tuổi và không còn cha mẹ).

d. Giấy chứng tử của Người được bảo hiểm chính (bản trích lục hoặc bản sao có chứng thực).

Quyền lợi Tử vong

a. Các chứng từ hành chính:

 • Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).
 • Bộ hợp đồng bảo hiểm (bản chính).
 • Giấy ủy quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Người tử vong (có chứng thực).

b. Các chứng từ chứng minh Quyền được nhận QLBH:

 • CMND của Bên mua bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao).
 • Giấy xác nhận hàng thừa kế thứ nhất & Giấy ủy quyền (trường hợp Bên mua bảo hiểm cũng là Nguời được bảo hiểm bị tử vong, và không chỉ định Người thụ hưởng).
 • Quyết định Công nhận Giám hộ (trong trường hợp Người thụ hưởng dưới 15 tuổi và không còn cha, mẹ).

c. Các chứng từ chứng minh tổn thất:

i. Tử vong do bệnh hoặc tai nạn:

 • Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
 • Toàn bộ hồ sơ về quá trình khám chữa bệnh/ tai nạn (bản sao).
 • Thẻ bảo hiểm y tế (bản sao nếu có).

ii. Nếu yêu cầu Quyền lợi Tử vong do tai nạn:

 • Giấy chứng tử (bản trích lục hoặc sao y có chứng thực).
 • Hồ sơ tai nạn do Công an điều tra cấp (có chứng thực của cơ quan cảnh sát điều tra) bao gồm: Sơ đồ vụ tai nạn, biên Bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, Biên bản giải quyết vụ tai nạn, Biên bản giám định pháp y.
 • Tóm tắt bệnh án cấp cứu tai nạn, các xét nghiệm cận lâm sàng (CTscan, Xquang, MRI…nếu có cấp cứu tai nạn tại viện).
Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)

ii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của người bị tai nạn (có chứng thực).

iii. CMND của Bên mua bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao)

iv. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực)

v. Phiếu thanh toán chi tiết viện phí khám chữa bệnh nội trú và Biên lai thu viện phí (bản sao)

Quyền lợi Thương tật do tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).

i. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
(có chứng thực).

ii. CMND của Người được bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao).

iii. Toa thuốc cấp cứu/ Giấy chứng nhận thương tích (bản chính hoặc sao y có chứng thực).

iv. Phim và kết quả chụp Xquang, CTscan, MRI, siêu âm…

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 
ii. Bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc

iii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm (có chứng thực).

iv. CMND của Người được bảo hiểm, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Người nhận tiền (bản sao)

v. Kết quả sinh thiết,

vi. Phiếu và kết quả chụp Xquang, CTscan, MRI, Siêu âm (bản chính)

vii. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực)

viii. Tóm tắt bệnh án (bản chính hoặc sao y có chứng thực)

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do bệnh hoặc tai nạn

Các chứng từ cần thiết để yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

i. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)

ii. Bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc

iii. Giấy uỷ quyền cho DLVN thu thập thông tin và hồ sơ y tế của Người bị bệnh/tai nạn (có chứng thực).

iv. CMND và hộ khẩu của Người yêu cầu/Bên mua bảo hiểm/Người nhận tiền (bản sao).

v. Giấy ra viện (bản chính hoặc sao y có chứng thực), Tóm tắt Bệnh án.

vi. Phim và kết quả X quang, CTScan, MRI, Siêu âm (bản chính)

vii. Giấy tờ liên quan đến việc khám và điều trị bệnh/tai nạn (bản chính)

viii. Biên bản của Hội đồng giám định y khoa về tỉ lệ mất sức lao động (được thực hiện sau 6 tháng tính từ ngày xảy ra rủi ro)