Xây dựng hệ thống doanh nghiệp

Mô hình & chuẩn hóa tổ chức, vận hành kinh doanh bài bản, vượt lên cạnh tranh, thành công bền vững – thịnh vượng.

Quản trị doanh nghiệp, quản lý công ty, kiểm soát nội bộ

Giúp học viên (CEO / hoặc nhân sự quản lý cấp trung) thiết lập được sơ đồ tổ chức với chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng ban bộ phận, thực thi phân cấp phân quyền và kiện toàn hoàn thiện hồ sơ thủ tục trao quyền, giao khoán cho nhân sự phụ trách phòng ban bộ phận.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button